Hjelp ved dødsfall

Dagene etter et dødsfall er vanskelige. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Det er fint å få hjelp med praktiske oppgaver og tilrettelegging av seremonien, og kontakt med det offentlige og tros- eller livssynssamfunn. Vi gjennomfører alltid denne prosessen med trygghet og verdighet, og yter hjelp der du som pårørende ønsker det.

Våre tjenester:

 • Planlegging av begravelse og utforming av siste ønsker. Vi legger til rette for begravelse i ulike tros- og livssynssamfunn, eller personlig og/eller livssynsnøytral seremoni.
 • Båretransport og stell av avdøde. Vi kan tilby båretransport både innenlands og fra utlandet.
 • Kontakt med kirkeverge og tros- eller livssynssamfunn.
 • Kontakt med det offentlige for skifte, gravferdsstønad, kirkegårdsmyndighet og annet.
 • Bestilling av dødsannonse og takkeannonse.
 • Syning, i kapell eller hjemme hos den avdøde.
 • Forberedelse og gjennomføring av begravelses- og urneseremoni.
 • Ansvar for pynting og blomster til begravelsesseremoni i samarbeid med våre blomsterdekoratører.
 • Vi har et unikt kontaktnett av sangere og musikere.
 • Design, trykking og produksjon av seremoniprogram og minnebøker.
 • Bestilling, ettergravering og nedsettelse av gravsten.
 • Kremasjon og retur av urne.
 • Urnenedsettelse.
 • Vi selger også gravlykter og andre produkter relatert til gravstedet.

Vi kan kontaktes når som helst, og vil gjøre alt for å også kunne tilby andre tjenester på forespørsel.

image-001

Kontakt oss