Priser hos Conradi & Topland Begravelsesbyrå

Kostnader i forbindelse med begravelse eller bisettelser kan være svært varierende.

I utgangspunktet kan pårørende ordne alt rundt begravelser selv -uten hjelp fra et begravelsesbyrå, men de fleste velger likevel å engasjere et begravelsesbyrå for å hjelpe med forberedelser og gjennomføring av begravelsen og for å ha noen som kjenner til rutinene og hvilke dokumenter som skal sendes hvor.

Vårt begravelsesbyrå håper og tror at vår medvirkning kan hjelpe til å gjennomføre en trygg og verdig gravferd hvor også åpenhet rundt kostnader til begravelsen er en viktig del av et bevisst valg fra pårørende med hjelp og råd fra oss.

Kostnader ved en begravelse har verken en prisgrense nedad eller oppad. Alt har å gjøre med hvilke valg man gjør og dette vil også få konsekvenser for prisen. Man betaler for de valg man tar.

For å gjøre det så oversiktlig som mulig, har Conradi & Topland Begravelsesbyrå i hovedsak 5 «pakkeløsninger» for begravelser, men valg som gjøres i forberedelsene til begravelsen, kan selvsagt ha innvirkning på prisen.

Uansett hvilken løsninger som velges, ligger det til grunn en verdig, trygg og korrekt gjennomføring av en begravelsesseremoni.

Se vår prisliste her

Se vårt utvalg av kister, urner og lykter her