Conradi & Topland Begravelsesbyrå

Conradi & Topland begravelsesbyrå logo med hvit skrift

Prisalternativ: Ordinær

Prisalternativ: Ordinær

En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse, og er ment som et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Kostnader kan varier noe da for eksempel kommunale satser kan være ulike fra kommune til kommune.
Prispakken kan justeres opp eller ned avhengig av valgene som foretas.

Prisalternativ “Ordinær”:

fra kr 30.000,-

Inkluderer:

 • Konferanse
 • Byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
 • Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukiste.
 • 1 stk. annonse i lokalavis
 • Minneside på nett
 • 1 stk. normal kistedekorasjon, alterbukett/er, sidedekorasjoner
 • Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys og teppe under kiste/kistekrakk i eik eller akryl
 • Ventespill i forkant av begravelsen dersom dette beregnes i kommunen
 • 2 personer under seremoni
 • Inntil 200 programhefter (eget designet m/motiv)
 • Minnebok

Faste kostnader

Noen faste kostnader kommer i tillegg, uavhengig av type seremoni.
Se den fullstendige prislista for ytterligere informasjon og forklaring.

1. Engangsavgift: kr 500,-
Oppstartsavgift ved bruk av kjøretøy: Klargjøring og tilrettelegging.

2. Klargjøring: kr 1500,-
Oppstartsavgift forberedelser for mannskap, briefing, klargjøring av utstyr.

3a) Mannskap ved henting/overføring/utrykning: Pr. time pr.person: kr 820,-
(Timepris rundes opp til nærmeste 30 min)

3b) Mannskap og bistand i samtale/konferanser og kontorarbeid: (Totalt: 3.700,-)
   Avgiftspliktig del: 1.400,- inkl. mva (administrasjonsgebyr)
   Avgiftsfri del: 2.300,- (Fritt for mva) (Honorar)

3c. Mannskap og bistand i seremoni: pr. person: kr 1.800,-

4.) Bilavgifter: Km.avgift med båre/utstyrs -og spesialbil: kr 22,- pr km 
   Avgifter bistandsbil: 10,- pr km
   Evt. bomavgifter/ferjeavgifter kommer i tillegg.

5.) Hygienetiltak ved stell/syning/overføring: fra kr 450,- inkl. mva

6.) Stell / ilegg i kiste ved henting kr 975,- (mvafritt)

Våre andre prisalternativer

Når man ikke vet helt hvor man skal starte et det ofte lettest å ha et utgangspunkt for
videre planlegging. Vi har derfor satt opp ulike prisalternativer for å gjøre det litt enklere for deg.
Vi hjelper deg selvfølgelig med å tilpasse alt slik at det blir akkurat slik du ønsker det.

Sammenligning av prisalternativene