Conradi & Topland Begravelsesbyrå

Conradi & Topland begravelsesbyrå logo med hvit skrift

Fullstendig prisliste

Fotspor på strand

Fullstendig prisliste

En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse, og er ment som et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Kostnader kan varier noe da for eksempel kommunale satser kan være ulike fra kommune til kommune. Prispakken kan justeres opp eller ned avhengig av valgene som foretas.

Prisopplysninger for gravferds­tjenester for Conradi & Topland begravelsesbyrå A/S

Kostnader i forbindelse med begravelse eller bisettelser kan være svært varierende.

For å gjøre det så oversiktlig som mulig, har Conradi & Topland Begravelsesbyrå i hovedsak 6 «pakkeløsninger» for begravelser som man kan ta utgangspunkt i for en antydning av hva en begravelse vil koste. Men valg som gjøres i forberedelsene til begravelsen, kan selvsagt ha innvirkning på prisen. Derfor har vi fokus på tydelig informasjon gjennom forberedelsen til begravelsen på alt som har med eventuelle kostnader å gjøre.

I utgangspunktet kan pårørende ordne alt rundt begravelser selv, uten hjelp fra et begravelsesbyrå. De fleste velger likevel å engasjere et begravelsesbyrå for å få hjelp med forberedelser og gjennomføring av begravelsen og for å ha noen som kjenner til rutinene og hvilke dokumenter som skal sendes hvor.

Conradi & Topland Begravelsesbyrå håper og tror at vår medvirkning og medvandring kan hjelpe til å gjennomføre en trygg og verdig gravferd hvor også åpenhet rundt kostnader til begravelsen er en viktig del av et bevisst valg fra pårørende med hjelp og råd fra oss. Slik har det vært hos oss siden vi startet på 1950-tallet.

Kostnader ved en begravelse hos Conradi & Topland Begravelsesbyrå har verken en absolutt nedre eller en øvre prisgrense. Alt har å gjøre med hvilke valg man tar og dette vil også få konsekvenser for kostnadene. Man betaler for de valg man tar og vår rolle her er å veilede på en best mulig måte gjennom forberedelsene til begravelsen slik at man på forhånd – i størst mulig grad vet hvilke avgjørelser man tar – og hva dette vil koste.

Conradi & Topland Begravelsesbyrå har alltid hatt faste timepriser uansett hvilken dag og hvilket tidspunkt vår jobb utføres. Vi har faste kilometersatser for våre spesialutstyrte bårebiler, På dette grunnlaget vil kostnadene ved båretransport også kunne beregnes ganske nøyaktig og ved lengre avstander vi ofte båretransportstønad kunne gis. Se sist i dokumentet.

Conradi & Topland Begravelsesbyrå sender alltid -i forbindelse med konferansen ut et justert detaljert prisoverslag i forkant av gravferden hvor alle relevante opplysninger er tatt med samt en oversikt over hva som kan påløpe av kostnader også i etterkant av begravelsen.

Som medlem av VIRKE GRAVFERD i Norge, som er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbransjen i Norge, er vi kurset, oppdatert på regelverk innen vårt fag og forpliktet på hvordan vi jobber. Vi er i tillegg knyttet til GRAVFERDALLIANSEN FAR VEL som er en landsdekkende allianse som gjør at vi har gode og trygge samarbeidspartnere over hele landet. Sammen sitter vi på en unik kompetanse innen vårt fagfelt. Det gjør vi for at du skal være trygg på at våre tjenester blir ivaretatt på en best mulig måte, og fordi vi er opptatt av ledende kvalitet, verdighet og trygghet uten at prisnivå er høyere en nødvendig.

Det at Conradi & Topland Begravelsesbyrå i likhet med ca. 95% av begravelsesbyråene i Norge er inntatt som medlem i VIRKE GRAVFERD, vil og være en trygghet for deg mht. oppfølging dersom det skulle være noe i forbindelse med våre tjenester. Vi mener det er viktig å velge et begravelsesbyrå som kan dokumentere sitt medlemskap og sin kompetanse.

Prispakkeløsning for begravelser.

Verdighet og trygghet uansett valg.

En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse Og er ment som et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Kostnader kan varier noe da for eksempel kommunale satser kan være ulike fra kommune til kommune. (NB! Båretransport og eventuell kremasjonsavgift kommer i tillegg.) Prispakken kan justeres ned eller opp avhengig av valg av tjenester som foretas.

Alternativ 1: Uten seremoni

fra kr 9.500,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer Basis sponkiste, ubehandlet.

Enkel

fra kr 18.500,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer. Basis sponkiste, ubehandlet eller i hvit. 1 annonse inntil 100mm i lokalavis, minneside på nett, 1 Enkel kistedekorasjon. Enkel pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys teppe under kiste evt. kistekrakk i eik eller akryl Inntil 50 programhefter uten motiv, Minnebok 1 person under seremoni

Alternativ 3: Standard

fra kr 24.500,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer. Hvit Nordisk sponkiste eller Hvitmalt enkel furukiste 1 annonse inntil 100mm i lokalavis, minneside på nett, 1 Normal kistedekorasjon, Alterbukett/buketter Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys, teppe under kiste kistekrakk i eik eller akryl, 1 person under seremoni Inntil 125 programhefter, fortrykk eller uten motiv, Minnebok

Ordinær

fra kr 30.000,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer. Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukiste. 1 annonse i lokalavis, minneside på nett, 1 Normal kistedekorasjon, Alterbukett/er, sidedekorasjoner Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys og teppe under kiste/kistekrakk i eik eller akryl Ventespill i forkant av begravelsen dersom dette beregnes i kommunen, 2 personer under seremoni Inntil 200 programhefter Eget designet m/motiv, Minnebok.

Alternativ 5: Utvidet

fra kr 38.000,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer. Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukistekiste eller Hvitmalt Liljekiste. Annonser i inntil 3 lokale aviser, minneside på nett, 1 Normal kistedekorasjon, alterbukett/er, sidedekorasjoner Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys og teppe under kiste/ kistekrakk i eik eller akryl Ventespill i forkant av begravelsen dersom dette beregnes i kommunen. 2 personer under seremoni Inntil 350 programhefter Eget designet m/motiv, Minnebok.

Påkostet

fra kr 50.000,-* (ingen øvre grense)

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer. Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukistekiste eller Hvitmalt Liljekiste. Annonser i inntil 3 lokale aviser, minneside på nett, 1 Normal kistedekorasjon, alterbukett/er, sidedekorasjoner Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys og teppe under kiste/ kistekrakk i eik eller akryl Ventespill i forkant av begravelsen dersom dette beregnes i kommunen. 2 personer under seremoni Inntil 350 programhefter Eget designet m/motiv, Minnebok.

Faste kostnader

Noen faste kostnader kommer i tillegg, uavhengig av type seremoni.
Se den fullstendige prislista for ytterligere informasjon og forklaring.

1. Engangsavgift: kr 500,-
Oppstartsavgift ved bruk av kjøretøy: Klargjøring og tilrettelegging.

2. Klargjøring: kr 1500,-
Oppstartsavgift forberedelser for mannskap, briefing, klargjøring av utstyr.

Tilkommer kun en gang pr. oppdrag og da i forbindelse med førstegangsutrykning/henting Utstyr skal fungere, kjøretøy skal klargjøres og logistikken skal stemme. Derfor beregner vi en engangsavgift som tar høyde for forberedelsene ved dette.

3a) Personell ved henting/overføring/utrykning: Pr. time pr.person: kr 820,-
(Timepris rundes opp til nærmeste 30 min)

Personell som vet hva som trengs og som er tilgjengelig når det måtte trengs vil nødvendigvis være en kostnad og en trygghet. Conradi & Topland Begravelsesbyrå har fast moderat timepris for personell. uansett når på døgnet eller når på året bistand skulle trenges. Slik har det alltid vært hos oss. Vær klar over at antall personer som trengs kan variere ved hvert oppdrag. Conradi & Topland Begravelsesbyrå har investert i spesialutstyr for å i vareta HMS samt forenkle operasjonen ved henting og løfting men ivareta verdigheten. Dette gjør at kostnader som man har måtte betale for hos begravelsesbyråene holdes på et nøkternt, men nødvendig nivå. Når det er sagt, ønsker vi ikke å ta unødige sjanser. Ofte ønsker gjerne pårørende eller helsepersonell på institusjoner å være med på henting eller stell. Dette skal det selvsagt gis anledning til og det er derfor ikke alltid at det trengs flere personer ved henting. Ekstrakostnader ved personell er ofte en av de flere «usynlige ekstrakostnadene» hos begravelsesbyråene hvor markedsføring utad går på lavest mulig pris.

 1. Henting på Feviktun: Bil, personell (1pers), transport til Grimstad kapell:
  • Oppstart: kr 500,-
  • Personell: 1 pers i 2 timer á kr 820,-: kr 1.640,-
  • Bårebil: Kjøring: 24km á kr 22,-:  kr 528,-
  SUM: kr 2.668,-
 2. Henting på Feviktun: Bil, personell (2pers), transport til Grimstad kapell:
  • Oppstart:  kr 500,-
  • Personell: 2 pers i 2 timer á kr 820,- pr. pers: kr 3.280,-
  • Bårebil: Kjøring: 24km á kr 22,-:  kr 528,-
  SUM: kr 4.308,-
 3. Henting i Lillesand: Bil, personell (1pers), transport til Vestre Moland kapell:
  • Oppstart: kr 500,-
  • Personell: 1 pers i 2 timer á kr 820,-: kr 1.640,-
  • Bårebil: Kjøring: 50km á kr 22,-: kr 1.100,-
  SUM: kr 3.240,-
 4. Henting på Feviktun: Bil, personell (2pers), transport til Vestre Moland kapell:
  • Oppstart: kr 500,-
  • Personell: 2 pers i 2 timer á kr 820,- pr. pers: kr 3.280,-
  • Bårebil: Kjøring: 50km á kr 22,-: kr 1.100,-
  SUM: kr 4.880,-

I eksemplene over vil det kunne utløse båretransportstønad når kjøreavstand overstiger 20 km.
I de tilfellene stønad innvilget, vil de kunne utløse stønad for det meste av kostnader ved kjøring og personellbehov med fradrag på en egenandel (Egenandel i 2024: kr 2.868,-)

3b) Mannskap og bistand i samtale/konferanser og kontorarbeid: (Totalt: 3.700,-)
 
Samtlig mannskapsbehov under dette punktet Inngår i alle pakker/administrasjonskostnader. Herunder vil gjelde samtaler, konferanser, forberedelsesarbeid, kontorarbeid, administrativt etterarbeid. Da dette innebærer mye forskjellig arbeide, er noe av dette Momspliktig og noe er fritatt for mva. Administrasjonskostnadene fremkommer derfor som to ulike faste summer:

Byråets honorar avgiftsfritt: (Ingen mva) kr 2.300,-
Byråets honorar avgiftspliktig: (Inkl. mva) kr 1.400,-

3c. Mannskap og bistand i seremoni: pr. pers: kr 1.800,-

Vi har fast sats pr. mann som bidrar i seremoni: kr 1.750,- pr. mann. Vårt mannskap forbereder seg, er tidlig ute og gjør nødvendig etterarbeid. For dette arbeidet beregnes en fast sats pr. mann.

4.) Bilavgifter: Km.avgift med båre/utstyrs -og spesialbil: kr 22,- pr km

Avgifter bistandsbil: 10,- pr km

Tillegg for evt. bom, ferje og parkering. Km. rundes opp til nærmeste km og ned til nærmeste kr. En fast km. sats for bruk av bilene gjør kostnader ved dette forutsigbar. Ofte vil det og være grunnlag for stønad til båretransport fra NAV. Denne søknaden bistår Conradi & Topland Begravelsesbyrå med. Conradi & Topland Begravelsesbyrå benytter spesialutstyrte kjøretøy tilpasset driften de er beregnet i. Det skal ikke være dyrere med transport i miljøvennlig Cadillac, Dodge, Chrysler. Flere av våre biler går på miljøvennlig drivstoff, slik som LPG og Etanol i tillegg til bensin.

5.) Hygienetiltak ved stell/syning/overføring: fra : kr 450,-

Hygienetiltak vil si utstyr for å beskytte seg hygienisk, samt stelle utstyr. Det kan være hansker, laken og annet medisin-teknisk utstyr. I spesielle tilfeller kan det bli behov for ekstra utstyr og hjelpemidler som kan medføre ekstra kostnader.

6.) Stell / ilegg i kiste ved henting kr 975,- (mva. fritt)

Dette inkluderer stell, vask mm. samt evt. kjortel/skjorte dersom egne klær ikke ønskes. Enkelte sykehus/ institusjoner krever inn en avgift vedrørende dette. Hos oss er denne avgiften er inkludert i denne posten.

Andre kostnader som kan tilkomme

Det skjer at det tilkommer kostnader som er utenfor vår kontroll. Dette gjelder eksempelvis enkelte kommunale avgifter, ventespill/preludering, kremasjonsavgift, festeavgift, innleie av tjenester samt tilleggs ønsker som kan komme etter begravelsen.

For korrekte priser her, henviser vi til de instanser som kan være aktuelle slik som kirkekontorenes satser, lokaler som skal leies etc.

Vi nevner her noen kostnader/avgifter som kan tilkomme:

 • Kostnader ved utenbys begravelse fra kirkeverge/ Kommunale avgifter
 • Feste av grav -Åpning/lukking av grav (Feks. ved gravlegging i annen kommune en bostedskommune.)
 • Urnenedsettelse
 • Leie av seremonilokale og utstyr (feks. AV-teknisk utstyr som lyd, lys og storskjermløsninger.)
 • Ved gravlegging i regi av trossamfunn/organisasjon man ikke er medlem av: -Kostnader ved leie av gravferdstaler / seremonileder /prest / pastor
 • Kostnader ved leie av musiker/organist/ instrumentalist / sanger / Teknisk personell
 • Ventespillavgift/Preludering fra kirkeverge: Kommer kun i de kommuner som beregner avgift for ventespill/preludering (Faktureres fra begravelsesbyrået etter regning fra kirkeverge)
 • Ved kremasjon: Kremasjonsavgift fra krematoriet som blir benyttet (Faktureres fra begravelsesbyrået etter regning fra det aktuelle krematorie/kirkeverge)

Eksempler per januar 2022:

 • Kristiansand kommune (2021): kr 540,-
 • Grimstad kommune: kr 0,-
 • Lillesand kommune: kr 0,-
 • Birkenes kommune: kr 0,-
 • Arendal kommune: kr 0,-
 • Froland kommune: kr 0,-

Faktureres fra begravelsesbyrået etter regning fra kirkeverge.

Utenbys kremasjon Kristiansand: kr 7.000,-

Kostnader ved forsendelse av urne (Kristiansand krematorie): kr 980,-

Faktureres fra begravelsesbyrået etter regning fra det aktuelle krematorie/kirkeverge

 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen (Priser på annonser følger da avisens priser)
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Kostnader ved minnestund / Mat / Lokalleie/ Tilrettelegging
 • Ekstramannskap
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt: Normalt ingen kostnad for dette, men det vil kunne komme kostnad ved mannskap og klargjøring i hvert enkelt tilfelle
 • Kostnader ved nytt gravminne/gravstein eller endring på eksisterende gravstein.

Gravferdsstønad

Inkludert i våre tjenester bistår vi gjerne med søknader vedrørende båretransportstønad og gravferdsstønad fra NAV. Behovsprøvet gravferdsstønad fra NAV er pt. på maksimum kr 28.677,-
Egenandel ved båretransportstønad er fra. 1. januar 2024 på kr 2.868,-.

NAV tilbyr altså to typer stønader – jfr. Folketrygdlovens § 7:

Folketrygdlovens § 7-2: Stønad ved gravferd:
«Når et medlem i trygden dør , ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. For øvrig settes stønaden ned etter følgende regler:
a) Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden med formue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet.
b) Når den avdøde var gift , reduseres stønaden med summen av ektefellenes finansformue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet, etter at et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad er trukket fra.

Formue som nevnt i andre ledd bokstav a og b skal være den formue som framgår av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt. Når et medlem nedkommer med et eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad . Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for et medlems ektefelle og barn som blir forsørget av medlemmet og oppholder seg i Norge . Departementet gir forskrifter om ytterligere vilkår for gravferdsstønaden .»

Folketrygdlovens § 7-3 stønad til båretransport:
«Stønad til dekning av nødvendige utgifter til båretransport ytes etter denne paragrafen når et medlem dør i Norge eller i et norsk biland. Det samme gjelder når et medlem nedkommer med et dødfødt barn som blir gravlagt. Det ytes bare stønad for transport i Norge og bilandene til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted, inkludert transport i forbindelse med kremasjon . Stønad ytes dersom transporten overstiger 20 kilometer . Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.»

Folketrygdlovens § 7-4: stønad ved dødsfall utenfor Norge:
«Departementet gir forskrifter om dekning av utgifter ved dødsfall utenfor Norge.»

Folketrygdlovens § 7-5: Stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade:
«Når et medlem dør som følge av en skade eller sykdom som går inn under folketrygdlovens kapittel 13, dekkes utgiftene til båretransport til vedkommendes bosted, selv om dødsfallet skjer i utlandet eller bostedet ligger utenfor Norge. Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad.»