Conradi & Topland Begravelsesbyrå

Conradi & Topland begravelsesbyrå logo med hvit skrift

Prosessen

Nærbilde bilde eldre kvinne klemmer yngre slektning jente.

Prosessen

Dagene etter et dødsfall vil for mange oppleves som svært vanskelige. Hvor skal du starte? Alt du plutselig må forholde deg til kan føles overveldende, og behovet for praktisk hjelp og rådgivning melder seg. Vi ønsker å tilby deg en trygg og verdig prosess, og ivareta dine behov på best mulig måte.

Ved et dødsfall, må dette meldes inn til Folkeregisteret. Dette trenger heldigvis ikke du som pårørende å gjøre. Det første du trenger å ta stilling til, er hvilket begravelsesbyrå du ønsker å benytte deg av. Når du har gjort dette vil byrået kunne bistå deg med alt det praktiske. Velger du å kontakte oss, vil videre prosess være følgende:

1. Samtale

Vi møter til en samtale, enten der du er eller der du ønsker å møte oss. Hensikten med samtalen er at vi sammen blir enige om hva som er viktig å prioritere i forkant av seremonien, og hva vi kan vente med til etterpå. I tillegg vil vi fokusere på å sette rammene og innholdet til seremonien, slik at den blir slik du ønsker for den avdøde. Det kan være fint å ha tenkt over noen spørsmål i forkant av samtalen vår.

Samtalen varer ofte 1,5 time til 2 timer.

 • Hva slags type seremoni ønsker du?
 • Skal den avdøde begraves eller bisettes?
 • Skal det bestilles en dødsannonse?
 • Ønsker du syning i forkant av seremonien, der etterlatte kan se den avdøde?
 • Har du noen spesielle musikkønsker til seremonien? Kanskje den avdøde hadde en favorittartist du ønsker å spille musikken til? Eller kanskje noen i familien eller andre bekjente vil synge?
 • Ønsker du å si noen ord under seremonien? Det er også mulig å skrive ned en tale som kan leses opp av en prest eller gravferdstaler.
 • Hva slags blomster ønsker du å pynte med?
 • Er det ønskelig at sløyfetekstene på blomstene leses opp?
 • Hvem skal bære kista?
 • Hvem skal bære blomstene ut etter seremonien?
 • Skal det sies noen ord ved graven, eller ved båretransporten?
 • Skal det arrangeres minnesamvær etter seremonien?
 • Ønsker du å bestille takkeannonse?

PS: Vi vet at dette er vanskelige spørsmål å ta stilling til, og du trenger ikke å ha svar på alt når vi treffes.

For mange er det viktig å ha en seremoni som reflekterer den avdødes liv, og vi legger derfor til rette for seremoni i ulike tros- og livssynssamfunn. Noen ønsker en begravelse der kisten blir satt ned i forbindelse med selve seremonien. Andre ønsker en bisettelse, som er en seremoni med påfølgende kremasjon. Ved kremasjon er det også mulig å søke om askespredning dersom dette er i samsvar med den avdødes ønske. Dette kan du lese mer om her.

Samtalerom

Vi kommer gjerne på besøk til dere for begravelsesforberedelser, men dersom  det er ønskelig har vi også egne samtalerom tilgjengelig i Lillesand og Grimstad.

Brosjyre

Bla i vår brosjyre for mer informasjon,
inspirasjon og utvalg.

2. Seremoni

På selve dagen vil vi i god tid før seremonien setter i gang være til stede og ta oss av forberedelser, pynting og blomster i samarbeid med våre blomsterdekoratører. Vi vil også i forkant sørge for å ta bilder av lokalet der seremonien skal være. Disse vil du få tilsendt i ettertid. Vi erfarer at dette for mange kan oppleves som en trøst, og noe som kan være godt å ha til bruk i bearbeidelse av sorgen. De fleste klarer ikke klarer å ta til seg omgivelsene under selve seremonien.

Når seremonien er ferdig ønsker mange å samles til et minnesamvær. Enten bare de aller nærmeste i hjemmet, eller i et annet lokale med en utvidet gruppe av familie, venner og bekjente. Vi hjelper deg gjerne med planlegging av dette, dersom du ønsker det.

3. Tiden etterpå

Det kommer en tid etter gravferden, som for mange pårørende ofte kan føles tom og uoversiktlig. Det gjenstår fortsatt mange viktige oppgaver og avgjørelser som må tas, som blant annet arveoppgjør og avslutning av avdødes bankkontoer og ulike løpende avtaler. Og hva skal gjøres med den avdødes digitale tilstedeværelse? Skal du slette avdødes sosiale medier eller beholde dem som et minne?
Er avdøde begravd, vil det også være behov for å bestille en gravstein. Dette kan gjøres i samtalen vi har i forkant av seremonien, men mange velger å ta dette i etterkant av gravferden for ikke å måtte tenke på for mye i forkant.

Du skal ikke være alene i alle valgene som skal tas, og har du behov for ekstra hjelp vil vi være behjelpelige med å gi råd om det du må ta stilling til.

Ofte stilte spørsmål

Her er svar på våre mest stilte spørsmål.

Ifølge gravferdsloven er det kun én person som kan være ansvarlig for gravferden. Dersom det ikke foreligger en egen erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre.

I Norge er det ikke tillatt å beholde urnen i hjemmet. Urnenedsettelsen må skje senest innen seks måneder etter dødsfallet. Dersom du ønsker askespredning, må du søke Statsforvalteren om tillatelse.

Ved en urnenedsettelse settes urnen med avdødes aske ned i en grav på en offentlig gravlund. Dette skal skje innen seks måneder etter dødsfallet og kremasjon. Som regel er det gravferdsmyndighetene i kommunen som foretar selve nedsettelsen, og som tar kontakt med pårørende for å avtale tid for nedsettelse. Dette er også noe vi i Conradi & Topland kan være behjelpelig med.

Det er normalt ingen seremoni ved en urnenedsettelse, men dette kan planlegges dersom det er ønskelig fra de pårørende. I det tilfellet vil vi være behjelpelig med planleggingen, og ta kontakt med prest eller seremonileder.

Frem til urnenedsettelsen finner sted, skal urnen oppbevares på gravferdskontoret. Det er dessverre ikke mulig for de pårørende å få den utlevert, så sant en ikke har godkjennelse for askespredning fra Statsforvalteren.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Ved askespredning spres asken til avdøde på et avtalt sted i naturen. Ved askespredning til havs, kan også den avdødes urne senkes ned i havet. Urnen er laget av et lett oppløselig materiale som løses opp etter en liten stund i havet. Ved valg av askespredning, må det sendes inn en søknad til Statsforvalteren og det forutsettes at det var avdødes uttrykte ønske. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning, og det er heller ikke anledning for å dele asken ved at den spres på ulike steder. Det er den som sørger for avdødes gravferd som har ansvar for spredning av asken

Noen ønsker å se den avdøde en siste gang før begravelsen eller bisettelsen. Dette kalles en syning. Vi legger til rette for at nærmeste familie, og kanskje noen nære venner, kan få se den avdøde en siste gang før seremonien, dersom dette er ønskelig.

Ifølge Gravferdsloven §12 må gravferden finne sted innen 10 dager. I noen tilfeller kan det gå ca. 2 uker fra dødsfallet til begravelsen finner sted.

Seks personer bærer kisten. Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære. Dette bestemmes ofte ut ifra relasjon og situasjon, men det er ofte vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer. Det kan være greit å vite at kistens vekt normalt ligger mellom 35 og 75 kilo, og det tyngste punktet er foran.