Conradi & Topland Begravelsesbyrå

Conradi & Topland begravelsesbyrå logo med hvit skrift

Tjenester

Tjenester

Når noen dør er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Da er det godt å bare kunne ringe noen, og så fikser de alt. Vi hjelper deg med alt det praktiske – så du slipper. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg – steg for steg.

Våre tjenester

Ta kontakt med oss så vi sammen kan finne ut hva du trenger hjelp til.

Båretransport og stell av avdøde

Vi tilbyr båretransport både innenlands og fra utlandet.

Planlegging av begravelse og utforming av siste ønsker

Vi legger til rette for begravelse
i ulike tros- og livssynssamfunn, eller personlig og/eller livssynsnøytral seremoni.

Kontakt med kirkeverge
og ulike tros- eller livssynssamfunn 

Kontakt med det offentlige

For skifte, gravferdsstønad, kirkegårdsmyndighet og annet.

Bestilling av dødsannonse
og takkeannonse

Syning

I kapell eller hjemme hos
den avdøde.

Forberedelse og gjennomføring av begravelses- og urneseremoni

Ansvar for pynting og blomster

Til begravelses­seremoni
i samarbeid med våre blomster­dekoratører.

Sang og musikk

Vi har et stort kontaktnett av erfarne sangere og musikere.

Seremoni­program og minnebøker

Vi designer, trykker og produserer seremoni­program og minnebøker.

Lyd og bilde

Vi tar bilder før seremoni og kan også tilby fotografering, filming og livestreaming under seremoni. Vi tilbyr også profesjonelt oppsett av lydteknisk utstyr.

Gravstein

Vi hjelper deg med bestilling, ettergravering og nedsettelse av gravstein.

Urnenedsettelse

Gravlykter

Vi selger gravlykter og andre produkter relatert til gravstedet.

Kremasjon og retur av urne

Samtalerom

Vi kommer gjerne på besøk til dere for begravelsesforberedelser, men dersom  det er ønskelig har vi også egne samtalerom tilgjengelig i Lillesand og Grimstad.

Priser

Når man ikke vet helt hvor man skal starte et det ofte lettest å ha et utgangspunkt for videre planlegging. Vi har derfor satt opp ulike prisalternativer for å gjøre det litt enklere for deg.
Vi hjelper deg selvfølgelig med å tilpasse alt slik at det blir akkurat slik du ønsker det.

Ofte stilte spørsmål

Her er svar på våre mest stilte spørsmål.

Kostnader ved en gravferd (begravelse eller bisettelse) har verken en prisgrense nedad eller oppad. Alt har å gjøre med hvilke valg en tar. Uansett hvilke valg du ønsker å velge, legger vi til grunn en verdig, trygg og korrekt gjennomføring av seremonien.

Prisen for kremasjon varierer fra kommune til kommune, men kan komme opp mot 7.000 kroner.

Vi hjelper deg med å sette opp og bestille dødsannonsen. Det mest vanlige er å annonsere dødsfallet i lokalavisen, men noen ønsker også i aviser andre steder i landet, dersom den avdøde har hatt en tilknytning til stedet.

Det finnes to støtteordninger fra NAV i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det ene er Transportstøtte, der nødvendig transport av den avdøde overstiger 2 mil. Det andre er gravferdsstønad, som er en støtteordning der avdøde etterlater seg lite midler. I tillegg har en del fagforeninger støtteordninger, og mange har ulike forsikringsordninger. Vi hjelper deg med å se på hvilke muligheter du kan ha for støtte.